BUJ

ComfoSpot 50 un ComfoAir 70 iekārtām ir iespējams pagarināt apaļo sienas kanālu montāžai ar sienas biezumu 600-900 mm. Tam vienmēr nepieciešami divi (2) paplašinājuma elementi: 

Papildus jūsu ComfoSpot 50 ierīcei tam ir nepieciešami šādi komponenti: 

527 009 130 – sienā stiprināms apaļš kanāls ar garumu 900 mm (600 mm kanāla vietā!) 

un: 

527 009 150 EPP pagarinājuma komplekts ar diviem (2) aizbāžņiem, ar garumu 300 mm (lai pagarinātu ierīci!) 

Papildus jūsu ComfoSpot 70 ierīcei tam ir nepieciešami šādi komponenti: 

527 009 120 – sienā stiprināma apaļs kanāls ar garumu 900 mm (600 mm kanāla vietā!) 

un: 

527 009 140 EPP sintētiska materiāla pagarinājuma komplekts ar diviem (2) aizbāžņiem, 300 mm garumā (lai pagarinātu ierīci!) 

Ir pieejams kvadrātveida sienas montāžas moduļa pagarinājums 600 mm, kas paredzēts ComfoSpot 50 (artikuls 527 005 450) un ComfoAir 70 (izstrādājums 527 005 800). Kvadrātveida sienas montāžas moduļa pagarinājums nav pieejams nevienai sistēmai. 

Pašlaik CA70 / CS 50 sistēmas var vadīt tikai atsevišķi, izmantojot ierīci vai vadu LED tālvadības pulti, un pašlaik nav iespējams vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu centrālo vadības bloku. 

Pašlaik CA70 un CS 50 sistēmas var vadīt tikai atsevišķi, izmantojot ierīci vai vadu LED tālvadības pulti, un pašlaik to nav iespējams vadīt, izmantojot viedās mājas sistēmu. 

Katram ventilatora darbības līmenim tiek saglabāts noteikts temperatūras slieksnis, zem kura ierīce sāks savu antifrīza režīmu. Ieplūstošā gaisa ventilatora ātrums tiek regulēts atkarībā no maksimālās un minimālās vērtības, kas iestatītas, pamatojoties uz āra temperatūras pazemināšanos. Ventilatora darbības līmeni joprojām var mainīt. Kad temperatūra nokrītas zem otrās temperatūras sliekšņa, padeves ventilators izslēdzas. Kad ārējā temperatūra nokrītas zem -15°C robežas, iekārta pilnībā izslēdzas. Pēc izslēgšanas, pieskaroties taustiņiem (-) vai (+), mirgos gaismas diodes, kas simbolizē ventilatora pēdējo aktīvo darbības līmeni. Ventilatora darbības līmeni nevar mainīt, un to norāda mirgojoša kļūdas gaismas diode. 

Automātiskajam darbības režīmam nepieciešams uzstādīt sensora moduli (piederums). Lūdzu, ņemiet vērā, ka papildu sensora montāža iespējama tikai sakot no sērijas numura 743711700. 

Automātiskās funkcijas izmantošana ir balstīta uz nepieciešamības regulējuma loģiku un kalpo telpas klimata optimizēšanai un līdz ar to komforta un dzīves kvalitātes uzlabošanai mājokļos. Tajā pašā laikā tiek sasniegti optimālie ventilācijas apstākļi atbilstoši apkārtējai videi, kas galu galā nodrošina lielāku enerģijas ietaupījumu. 

Katrā CA 70 / CS 50 ierīcē jau ir integrēts vadības bloks, un šī vadu tālvadības pults (piederums) ir ērta alternatīva, ja nepieciešams vadīt ierīci, piemērma, no citas telpas. 

Pašlaik nav risinājumu CA70 / CS 50 sānu montāžas variantam ar kvadrātveida sienas montāžas cauruli / montāžas elementu (vai moduli); sānu montāžas modulī jau ir iekļauta apaļa sienas montāžas caurule. Šeit ir nepieciešams pasūtīt CA70 / CS50 bez ārējā pārsega atsevišķu izstrādājumu. 

Ventilācijas iekārtu, kas paredzēta decentralizētai atsevišķai telpai, var uzstādīt arī zem loga. Šajā gadījumā pievērsiet uzmanību uzstādīšanas instrukcijām 

Piesakoties ComfoAir Q Advance un Installer izvēlnē, jums tiks prasīta parole. 

ComfoAir Q parole ir 4210. 

ComfoAir Q piedāvā filtra maiņas izvēlni, kuru var atrast sadaļā Izvēlne -> Filtri (Menu -> Filters), kas palīdz jums veikt visu filtra maiņas procesu. Kad process ir pabeigts, filtra derīguma termiņš ir jāatiestata. 

Princips ir sekojošs: 

Filtrs F7 vienmēr jāuzstāda āra gaisa ieplūdes pusē (āra gaiss -ODA). Filtrs G4 jāuzstāda nosūces gaisa no mājas pusē (nosūces gaiss – ETA) 

ComfoAir Q modeļu sērija ir aprīkota ar automātisku vasaras apvadkanāla vadību. 

Viedais risinājums un sezonas atpazīšanas sistēma ir balstīta uz vidējo āra temperatūras rādījumu (RMOT).

Paskaidrojums: 

150C ne vienmēr nozīmē tos pašus 150C. Piemēram:  

Pirms divām dienām āra temperatūra bija 110C, vakar tā bija 10 0C un šodien tā ir 150C un liekas, ka ir silti.  

Pēdējās diivas dienas āra temperatūra bija 190C, šodien āra temperatūra 150C un liekas, ka ir vēss. 

Komfortabla temperatūra cilvēkiem nav atkarīga no faktiskās āra temperatūras, bet gan no ārējās temperatūras mainīgā vidējā rādījuma pēdējo piecu (5) dienu laikā. 

Tāpēc siltai/aukstai dienai nav tiešas ietekmes uz komforta temperatūru. 

Q iekārta var aktivizēt vasaras apvadkanālu, ja ir izpildīti sekojoši nosacījumi: 

 • Ārējam gaisam jābūt vēsākam par nosūces gaisu no ēkas

un 

 • gaisa izvadīšanai no ēkas (ETA) jābūt siltākam par iestatīto komforta temperatūru

un 

 • iekārtai jābūt dzesēšanas režīmā (pašreizējais RMOT pārsniedz dzesēšanas ierobežojumu RMOT)

un 

 • ieplūstošajam gaisam vienmēr jābūt par 2°C augstākam par nosūces gaisa rasas punktu, lai novērstu kondensāta rašanos.

Lietotājs var pielāgot apvadkanāla vadību, izmantojot temperatūras profilu. 

Lietotājs var pielāgot vasaras apvadkanāla vadību, izmantojot temperatūras profilu. 

Izvēlētais profils atbilst vēlamajai iekštelpu komforta temperatūras uzdotajai vērtībai 

Lai to izdarītu, lietotāja izvēlnē -> temperatūras profils (user menu -> temperature profile ) varat atlasīt iestatījumus karsts / normāls / auksts (hot / normal / cold). 

Ja ir atlasīts režīms ADAPTIVE (pēc noklusējuma), komforta temperatūras iestatītā vērtība automātiski pielāgo komforta temperatūru vidējiem āra apstākļiem (RMOT). 

Silts = komforta temperatūra (normāla) + 2°C siltāka pēc vidējās āra temperatūras (RMOT). 

Normāla = komforta temperatūra 22°C pie vidējās āra temperatūras 0°C. Palielinās par 0,1 °C  līdzi katram vidējās āra temperatūras grādam (RMOT) °C. 

Auksts = Komforta temperatūra Normāla – 2°C pēc vidējās āra temperatūras (RMOT). 

Ja vasarā ir nepieciešams vēsāks ienākošais gaiss, varat izvēlēties „Auksts” temperatūras profilu. Šajā gadījumā ComfoAir Q mēģina pazemināt telpas temperatūru, neveicot siltuma atgūšanu iekārtas siltummainī. 

Ja ir atlasīts FIXED režīms, saikne starp komforta temperatūras uzdoto vērtību un RMOT tiek pārtraukta. Fiksētās komforta temperatūras iestatītās vērtības katram temperatūras profilam var izvēlēties manuāli. 

ComfoAir Q nepārtraukti aprēķina, kāda pieplūdes gaisa temperatūra būtu nepieciešama, lai tuvinātu komforta temperatūru uzdotajai vērtībai. Ja pieplūdes gaisa temperatūras uzdotā vērtība ir ārpus siltummaiņa iespējamības diapazona, tiek izskatīts ārēju ierīču (Comfofond-L, Comfocool) palīdzības pieprasījums. 

ComfoAir Q piedāvā trīs (3) papildu iekštelpu klimata regulēšanas funkcijas vēl lielākai ērtībai. 

Tos var konfigurēt izvēlnes „Komforta funkcijas” („Comfort functions” ) paplašinātajās opcijās. 

Pasīvā temperatūra (Passive temperature) = automātiska gaisa daudzuma palielināšana maksimālai dzesēšanai. 

Mitruma kontrole (Humidity control) = automātisks gaisa apjoma palielinājums ātrai mitruma noņemšanai. 

Mitruma aizsardzība (Moisture protection) = automātiska gaisa daudzuma palielināšana mitruma aizsardzībai. 

Pasīvā temperatūra: 

Pasīvās temperatūras iestatīšana var atbalstīt vasaras apvadkanāla izmantošanu dzesēšanai. Piemēram, ja ir aktīvs apvadkanāls un ir aktīvs tikai 1. līmenis, pieplūdes gaisa daudzums ir salīdzinoši neliels, līdz ar to arī dzesēšanas iespējas. Kad pasīvā temperatūra ir aktivizēta, iekārta var automātiski palielināt gaisa daudzumu līdz 3. līmenim, lai panāktu maksimālu dzesēšanas efektu. 

Mitruma kontrole: 

Mitruma kontrole atbalsta ātru īslaicīga mitruma samazināšanu. Piemēram, gatavojot ēdienu un ejot dušā, palielinās nosūces gaisa mitrums. ComfoAir Q spēj to ātri noteikt un, aktivizējot mitruma kontroles funkciju, automātiski palielina gaisa daudzumus un cenšas pēc iespējas ātrāk noņemt mitruma slodzi. 

Mitruma aizsardzība: 

Sākot no nosūces gaisa 75% mitruma līmeņa tiek aktivizēta regulēšana un iekārta automātiski mēģina samazināt ēkas mitruma līmeni, palielinot gaisa daudzumu. 

Iestatījumi: 

 • IESLĒGTS: ja nepieciešams, iekārta palielina gaisa daudzumu AUTOMĀTISKAJĀ un MANUĀLĀ režīmā.
 • TIKAI AUTOMĀTISKI: ja nepieciešams, iekārta palielina gaisa daudzumu tikai AUTOMĀTISKAJĀ režīmā.
 • OFF: iekārta ignorē prasību palielināt gaisa daudzumu no iekšējiem sensoriem.

Visi ComfoAir modeļi ir aprīkoti ar integrētu Kamīna iestatījumu. Šis iestatījums neļauj darboties ComfoAir iekārtai ar nesabalansētām gaisa plūsmām pretaizsalšanas režīmā – šājā režīmā tiek samazināts pieplūdes gaisa apljoms, nesamazinot nosūces gaisa apjomu, lai atkausētu siltummaini un neļautu tam sasalt, taču tas var izraisīt telpās gaisa retinājumu, kas var piespiest, piemēram, kamina radītām gāzēm ienākt telpā. Kamīna režīmā, pretaizsalšanas funkcijai ieslēdzoties, abas gaisa plūsmas tiek samazinātas vienmērīgi, neveidojot telpās gaisa retinājumu. 

Kamīni un krāsnis, kas ir atkarīgi no patstāvīgi pienākoša gaisa no telpas, ir jāaprīko ar drošības ierīci drošai darbībai. Tad jārēķinās ar papildu kompensācijas gaisa nodrošināšanu! 

Kā konfigurēt ComfoAir Q laika programmu? 

Norādījumi laika programmas iestatīšanai ir sniegti sadaļā „Lietotāja rokasgrāmata”. 

Ir dažas lietas, kas jāpatur prātā, programmējot laiku. 

 • Ir iespējami ne vairāk kā 8 programmu sloti.
 • Nav „apstāšanās laika”.
 • Īsākas programmas pārtrauc garākas programmas, ja tās pārklājas.
 • Laika programmēšana ir iespējama tikai tad, ja ir aktīvs automātiskais režīms.

Programmai nav faktiskā „apstāšanās laika”. Piemēram, ja 3. līmenī ieprogrammējat laiku no 12:00 līdz 13:00, ventilācija pēc tam neapstāsies, bet vienkārši turpināsies 2. līmenī, līdz sasniegs kādu no nākamās programmas iestatītajiem soļiem. 

Piemērs: 

Programme  Daytime  Start  Stop  Level 
1  Monday  12:00 PM  1:00 PM  3 
2  Monday  2:00 PM  4:00 PM  1 

Tagad ir nenoteikts laika intervāls no 13:00 līdz 14:00. Šeit ventilācija darbojas noklusējuma iestatītajā līmenī, t.i., 2. līmenī līdz 2. programma sākas pulksten 14:00. Kad programma 2 beidzas, iekārta vienkārši turpinātu darboties 2.līmenī. 

  Ir vērts izveidot kādu galveno programmu visai nedēļai. 

Piemērs: 

Programme  Daytime   Start  Stop  Level 
1  Monday – Sunday   00:00 AM  11:59 PM  2 
2  Monday  12:00 PM  1:00 PM  3 

Programma 1 tagad iestata tā saukto pamata programmu, t.i., ka iekārta darbojas kā ventilators veselu nedēļu 2. līmenī. 

Tā kā īsākas programmas pārtrauc ilgākas programmas, ja tās pārklājas, iekārta tagad automātiski pārslēdzas uz 2. programmu pulksten 12:00 un atpakaļ uz 1. programmu pulksten 13:00. 

 Piemērs: 

Programme  Daytime  Start  Stop  Level 
1  Monday – Sunday  00:00 AM  11:59 PM  2 
2  Monday  12:00 PM  1:00 PM  3 
Atpakaļ uz 1        2 
3  Monday – Sunday  2:00 PM  4:00 PM  1 
Atpakaļ uz 1        2 

Laika programmas var iestatīt ļoti detalizēti, atbilstoši individuālajām vajadzībām. 

Zemāk piemērs parāda piemērotu programmu vasaras mēnešiem: 

Piemērs: 

Programme  Daytime  Start  Stop  Level  
1  Monday – Sunday   00:00 AM  11:59 PM  2 
2  Monday-Friday   06:00 AM  08:00 AM  3 
3  Monday – Sunday  08:00 AM  7:00 PM  A 
4  Monday – Sunday  8:00 PM  10:00 PM  3 
5  Saturday-Sunday  07:00 AM   09:00 AM  3 

 

Laika periodam no pirmdienas līdz svētdienai šajā piemērā kā iekārtas pamata līmenis ir iestatīts 2. līmenis. No pirmdienas līdz piektdienai no 6:00 līdz 8:00 notiek aktīva intensīva telpas vēdināšana, kā rezultātā ēkā tiek iepūsts liels vēsā gaisa daudzums. Pēc tam saskaņā ar 3. programmu ir jāaktivizē prombūtnes (Away) līmenis laika posmā no 8:00 līdz 19:00, lai siltais ārējais gaiss pārsvarā būtu ārpus ēkas. No plkst. 19:00 līdz 20:00 2. pamata ventilācijas līmenis būtu aktīvs saskaņā ar 1. programmu, jo šeit nav iestatīts atsevišķs laika posms. Laikā no 20:00 līdz 22:00 programma 4 atkal darbotos ar atbilstošu intensīvu ventilāciju, lai vakarā iepūstu ēkā daudz vēsa gaisa. No pulksten 22:00 1. programma tiks automātiski atkārtoti aktivizēta un darbosies līdz pulksten 6:00 no rīta. Tā kā cilvēkiem nedēļas nogalēs ir dažādi ieradumi un vajadzības, šajā piemērā 2. programma tika izveidota tikai no pirmdienas līdz piektdienai, bet pēc tam no sestdienas līdz svētdienai tika izveidota atsevišķa programma 5. Saskaņā ar to 1. programma būtu aktīva līdz plkst. 7.00, 5.programma no plkst. 7.00 līdz 9.00 un 3. programma sāksies tikai no plkst. 9.00.

Virtuves tvaika nosūcējus principā var kombinēt ar ventilācijas iekārtu. Šobrīd ir divi dažādi izpildes veidi: 

Recirkulācijas tvaika nosūcējs: 

Filtrē tīro gaisu telpā un var izmantot ar ventilācijas ierīci bez jebkādām papildu izmaiņām. 

Tvaika nosūcējs ar gaisa izmešanu: 

Šī opcija izsūc gaisu no telpas un izpūš to ārējā vidē. 

Lai no virtuves neizplūstu pārāk daudz gaisa, kas var izraisīt negatīva spiediena veidošanos, paralēli gaisa izplūdei jānodrošina svaiga gaisa padeve. 

Nepieciešamā svaigā gaisa padeve nevar un nedrīkst notikt caur Comfoair ventilācijas iekārtu. 

Tvaika nosūcējam nedrīkst būt gaisa pieslēgums ventilācijas iekārtai. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina svaiga gaisa padeve, piemēram, caur atvērtu vai daļēji atvērtu logu.  

Lai veiktu gaisa kompensāciju tvaika nosūcējam, ir iespējams izvēlēties arī iestatījumu TIKAI PIEPLŪDE (SUPPLY ONLY). Izvēlnē atlasiet SĀKUMS >> UZDEVUMI >> VENTILĀCIJAS REŽĪMS >> TIKAI APGĀDE (HOME >> TASKS >> VENTILATION MODE >> SUPPLY ONLY). Kad šis iestatījums ir iespējots, nosūces ventilators tiek izslēgts uz 1 stundu. Pēc 1 stundas iekārta automātiski pārslēdzas atpakaļ sabalansētās gaisa apmaiņas režīmā. 

ComfoAir Q ziņo par iespējamām kļūmēm ar īsziņu displejā un kodu ComfoSense displejā: 

Noise guard      Motoru ātrums ir ierobežots, ne vairāk par +500 apgriezieni / minūtē 
Resistance      Viens vai abi motori ir maksimāli noslogoti  
Resistance guard      Vēlamais gaisa apjoms nav iespējams, jo maksimālais statiskā spiediena līmenis ir sasniegts  

 

SENSOR_EHA ERROR  1025, 1041, 1049   Izmetamā gaisa sensora kļūda 
SENSOR_ETA ERROR   1023, 1039    Nosūces gaisa sensora kļūda 
SENSOR_ODA ERROR   1027, 1029, 1043, 1045    Ieņemšanas gaisa sensora kļūda 
SENSOR_SUP ERROR  1031, 1047, 1050    Pieplūdes gaisa sensora kļūda 
EXT_PRESSURE_EHA ERROR   1053   Nosūces motora pretestība pārāk augsta, pamatventilācija nav garantēta   
EXT_PRESSURE_SUP ERROR   1054   Pieplūdes motora pretestība pārāk augsta, pamatventilācija nav garantēta   
FAN_EHA ERROR  1051, 1055    Nosūces motora kļūda  
FAN_SUP ERROR  1052, 1056   Pieplūdes motora kļūda 
PREHEAT ERROR  1037, 1038, 1059, 1081    Priekšsildītāja kļūda.  
PREHEAT_LOCATION ERROR   1035   Priekšsildītājs ir uzstādīts nepareizajā pusē  
PREHEAT_PRES ERROR   1068    Nav kontakta starp priekšsildītāju un iekārtu 
INIT ERROR   1033    Apkopes atskaite nav līdz galam pabeigta  
TEMP_SUP_MIN ERROR   1061   Pieplūdes gaisa temperatūra ir pārāk zema 
UNBALANCE ERROR  1062    Nav sabalansēta gaisa plūsma  
GROUND_HEAT_CONNECT ERROR  1076   Nav kontakta starp ComfoFond-L ģeotermālā priekšildītāja temperatūras sensoru un iekārtu     
GROUND_HEAT_TEMP ERROR  1084   ComfoFond-L ģeotermālā priekšildītāja temperatūras sensors nolasa nepareizu temperatūru   
OPTION_BOX CONNECT ERROR   1067   Nav kontakta starp Option Box un iekārtu 

 

Trokšņa ierobežojums = ventilatora ātruma ierobežojums 

Nodošanas ekspluatācijā laikā iekārta ģenerē „veiktspējas līkni”, pamatojoties uz gaisa sadales sistēmas īpašībām. Iekārta nosaka ventilatora jaudu un/vai griešanās ātrumu, kas nepieciešams, lai sasniegtu iestatīto gaisa plūsmu atsevišķiem līmeņiem. 

Visas sistēmas pretestību nosaka jaunie filtri ierīcē, kā arī uzstādītie vārsti gaisa difuzoros telpās. 

Pieaugot filtru piesārņojumam, visas sistēmas pretestība palielinās un iekārtai ir jāģenerē arvien lielāka jauda ventilatora apgriezienu skaita palielināšanai, salīdzinot ar savu „nulles punktu”, lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa plūsmu. Tieši šādā situācijā iekārta jums paziņo, kad displejā parādās informācija par trokšņa aizsardzību. 

Kļūdas ziņojums „trokšņu aizsardzība” parādās displejā, ja ir nepieciešami papildu ātruma regulējumi (maksimāli virs +500 apgr./min), lai nodrošinātu iestatīto gaisa plūsmu. 

Kļūdas ziņojums „Resistance / Ext. Pressure EHA / Ext. Pressure SUP” tiek parādīts, kad iekārta vairs nevar nodrošināt iestatīto gaisa plūsmu, veicot turpmāku ātruma regulēšanu. Tā ir papildu kļūda ziņojuma „Trokšņu aizsardzība” dēļ. 

Iespējamie cēloņi: 

 • Netīri filtri iekārtā
 • Netīri filtri telpu nosūces vārstos
 • Netīri (sasaluši) filtri uz ārsienas
 • Spiediena (MID) sensora defekts

Pārbaudiet šos cēloņus un, ja nepieciešams, notīriet un/vai nomainiet filtrus. 

Ja tas nepalīdz notīrīt kļūdas ziņojumu, ir jāpārbauda pārējās iekārtas sastāvdaļas. 

Pretestības robeža = Vairs nav iespējams sasniegt nepieciešamo gaisa daudzumu. 

Kļūdas ziņojums „Pretestība” tiek parādīts, ja ir nepieciešami papildu ātruma regulējumi (līdz max. +500 apgr./min), lai nodrošinātu iestatīto gaisa daudzumu. 

Kļūdas ziņojums „Resistance / Ext. Pressure EHA / Ext. Pressure SUP” tiek parādīts, ja turpmākie ātruma iestatījumi vairs nav pietiekami, lai sasniegtu iestatīto gaisa daudzumu. Tas ir darbības traucējums kļūdas ziņojuma „Trokšņu aizsardzība” dēļ. 

Iespējamie cēloņi: 

 • Netīri filtri iekārtā
 • Netīri filtri telpu nosūces vārstos
 • Netīri (sasaluši) filtri uz ārsienas

Pārbaudiet šos cēloņus un, ja nepieciešams, notīriet un/vai nomainiet filtrus. 

Ja tas nepalīdz notīrīt kļūdas ziņojumu, ir jāpārbauda pārējās iekārtas sastāvdaļas. 

Sensors SUP = sensors iekārtai pieplūdes gaisa pusē 

Sensors EHA = sensors iekārtai nosūces gaisa pusē 

  

Iespējamie cēloņi: 

kompetentam servisa tehniķim ir jānomaina vidējās sekcijas (mid section) sensors. 

Vecākām iekārtām par 2019. gadu obligāti jāveic programmatūras atjauninājums ar vismaz versiju 1.7.1.

Sensors ODA = sensors iekārtas āra ieņemšanas gaisa pusē 

Sensors ETA = sensors iekārtas izplūdes gaisa pusē 

Iespējamie cēloņi: 

kompetentam servisa tehniķim ir jānomaina augšējās sekcijas (Top section) sensors. 

Vecākām iekārtām par 2019. gadu obligāti jāveic programmatūras atjauninājums ar vismaz versiju 1.7.1. 

Ārējais Spiediens EHA = nosūces gaisa spiediens 

Ārējais Spiediens SUP = pieplūdes gaisa spiediens 

  

Kļūdas ziņojums „Trokšņu aizsargs” (Noise Guard) tiek parādīts, ja ir nepieciešami papildu ātruma regulējumi (līdz max. +500 apgr./min), lai nodrošinātu iestatīto gaisa daudzumu. 

Kļūdas ziņojums „Resistance / Ext. Pressure EHA / Ext. Pressure SUP” tiek parādīts, ja turpmākie ātruma iestatījumi vairs nav pietiekami, lai sasniegtu iestatīto gaisa daudzumu. Tas ir darbības traucējums kļūdas ziņojuma „Noise quard” dēļ. 

  

Iespējamie cēloņi: 

 • Netīri filtri iekārtā
 • Netīri filtri telpu nosūces vārstos
 • Netīri (sasaluši) filtri uz ārsienas

Pārbaudiet šos cēloņus un, ja nepieciešams, notīriet un/vai nomainiet filtrus. 

Ja tas nepalīdz notīrīt kļūdas ziņojumu, ir jāpārbauda pārējās iekārtas sastāvdaļas. 

Vecākām iekārtām par 2019. gadu obligāti jāveic programmatūras atjauninājums ar vismaz versiju 1.7.1. 

FAN SUP = ventilators iekārtas pieplūdes gaisa pusē 

FAN EHA= Ventilators iekārtas izplūdes gaisa pusē 

Iespējamie cēloņi: 

 • Kļūdas ziņojums FAN SUP Error / FAN EHA Error ir ventilatora kļūda.

kompetentam servisa tehniķim ir jānomaina Ventilators. 

Vecākām iekārtām par 2019. gadu obligāti jāveic programmatūras atjauninājums ar vismaz versiju 1.7.1. 

 

Preheat Error= Šī ir priekšsildīšanas reģistra kļūda. 

Iespējamie cēloņi: 

 • Priekšsildītāja reģistrā ir kļūme, un tas ir jānomaina.
 • Priekšsildītāja reģistrs vairs nevar pietiekami uzsildīt ārējo gaisu.

Šī kļūda var rasties pārmērīgi aukstā laikā <-12 °C un ļoti lielos iestatītajos gaisa daudzumos. 

Šajā gadījumā priekšsildītāja reģistrā nav defektu. 

Preheat Loc. Error = Priekšsildītājs nav uzstādīts pareizajā vietā. 

Iespējamie cēloņi: 

 • Priekšsildītājs ir uzstādīts nepareizā vietā.

Priekšsildītājs ir jānoņem un jāuzstāda pareizajā vietā (iekārtas āra gaisa pusē). 

 • Iekārta nav pareizi iestatīta.

Iekārta, nododot ekspluatācijā, nav pareizi iestatīta kā labā/kreisā versija. 

Iestatījumus var mainīt tikai tad, kad iekārta tiek lietota. Tomēr, ja iekārta nav pareizi iestatīta, speciālistam tā ir jāatiestata. 

Preheat Pres. Error= Iekārta vairs neatpazīst priekšsildītāja reģistru. 

Iespējamie cēloņi: 

 • Priekšsildītājā ir radusies kļūme.

Priekšsildītājs ir jānomaina. 

 • Priekšsildītājs tika uzstādīts un pēc tam atkal noņemts.

If the preheater register was cleared, the appliance is still waiting for it to exist. 

Ja priekšsildītājs ir notīrīts, iekārta joprojām gaida, līdz tas tiks attiestatīts. 

Šādā gadījumā uzstādītājam ir jāatiestata visas kļūdu izvēlnes kļūdas un perifērās kļūdas 

Kļūdas ziņojums Init Error norāda, ka ventilācijas iekārta vēl nedarbojas pilnībā. Kļūdas ziņojums pazūd tikai tad, ja ierīce ir pareizi nodota ekspluatācijā un nodošana ir pabeigta. 

Ierīce vairs nespēj uzturēt normālā līmenī ieplūstošā gaisa temperatūru un telpā ieplūst pārmērīgi auksts gaiss. 

Iespējamie cēloņi: 

 • Nosūces gaisa temperatūra telpās ir pārāk zema un nepietiekama pieplūdes gaisa sildīšanai.

Telpas temperatūra ir jāpaaugstina. 

 • Apvadkanāla vārsti nav pareizi atvērti / tie ir aizvērti.

Pārbaudiet, vai apvadkanāla vārsti darbojas, kā paredzēts. 

 • Siltuma pārnese vairs nedarbojas pareizi (filtri ir sasaluši vai pilni ar putekļiem)

Pie ļoti zemām temperatūram, augsta mitruma un neliela izmēra gaisa daudzuma siltummainī var veidoties pārāk liela mitruma kondensācija. Ventilators vairs nespēj pilnībā izpūst, un tiek zaudēta siltuma atgūšanas jauda. Šeit var noņemt siltummaini un „izliet” kondensēto ūdeni

ComfoAir Q 350/450/600 Rezerves daļu saraksts 

Zehnder pp

 

 

 

 

 

Zehnder faq

ComfoAir 160 – Rezerves daļu saraksts   

ComfoAir 180 – Rezerves daļu saraksts

ComfoAir 200 – Rezerves daļus saraksts  

ComfoAir 350 – Rezerves daļu saraksts   

ComfoAir 550 – Rezerves daļu saraksts 

 

Ventilācijas iekārtas ComfoAir Q350 maksimālā gaisa plūsma ir 350 m³/h. 

Ventilācijas iekārtas ComfoAir Q600 maksimālā gaisa plūsma ir 600 m³/h. 

Principā ventilācijas bloku var nomainīt, bet jāizvērtē apstākļi konkrētā vietā, ja ierīce darbojas „mazā ātrumā”, nomaiņa nav optimāla. 

Papildu dzesēšanas bloka uzstādīšanai nepieciešami arī vēl  citi nosacījumi: 

Visām pieplūdes gaisa caurulēm jābūt izolētām tā, lai nerastos tvaika difūzijas caurlaidība. Optimālai dzesēšanas iekārtas darbībai ir nepieciešamas 10 atveres ieplūstošajam un 10 atveres izplūstošajam gaisam, kas nodrošina gaisa plūsmu 400 m³/h nominālās ventilācijas gadījumā. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ComfoAir Q600 dzesēšanas iekārta nav „gaisa kondicionieris”. Tas neatdzesē gaisu tik efektīvi kā dalītā tipa gaisa kondicionieris. 

Noslēgumā mēs iesakām izmantot ComfoCool ar ComfoAir Q600 tikai jaunā ēkā, kuras platība ir vismaz 180 m2, un tikai tad, ja iepriekš minētie apstākļi ir pārbaudīti un plānoti (piemēram, ir detalizēti izplānota dzesēšanas slodze utt.). 

Gaisa dzesēšana ar ventilācijas iekārtu ir iespējama tikai nelielā mērā. 

Ventilācijas iekārtas ir paredzētas, lai nodrošinātu vidēji 0,5 reizes gaisa apmaiņu telpās, kas galvenokārt nodrošina pilnvērtīgu ventilācijas darbību. Ja vēlaties panākt efektīvu „dzesēšanu” ar ventilācijas iekārtu, būtu nepieciešamas 5-10 reizes gaisa apmaiņas, lai nodrošinātu pareizu dzesēšanu un komfortablu telpas temperatūru ēkas iekšienē. Pat ar labi izolētiem logiem vasarā ēkā joprojām tiek iepludināts daudz vairāk gaisa, nekā viena ventilācijas iekārta vispār varētu atdzesēt. Lai samazinātu no ārpuses ieplūstošā gaisa daudzumu, svarīgākais ir nodrošināt atbilstošu aizsardzību pret sauli, neatkarīgi no tā, vai ventilācija ir vai nav. Vienkāršākais veids, kā to panākt, ir izmantot ārējos saules aizsargus, kas var ievērojami samazināt temperatūru ēkā. 

Ir arī citi papildu veidi, kā padarīt temperatūru ēkā ērtāku. 

Kāds ir ventilācijas princips? 

Ventilācijas iekārtas primārais uzdevums ir nodrošināt nepieciešamo gaisa apmaiņu ēkās, kuras tiek būvētas arvien hermētiskas. Tas nozīmē, ka no ēkas tiek izsūkts izlietotais un mitrais gaiss un uz telpām tiek novirzīts svaigais gaiss no ārpuses. 

Turklāt ventilācija kalpo arī enerģijas taupīšanas mērķim, jo spēj noturēt siltuma zudumus ziemā daudz mazākus nekā telpas vedinut caur logu. Šis efekts tiek panākts, izmantojot iebūvēto siltummaini. Ventilācija izmanto siltumu no nosūces gaisa no telpām un ar to piesilda auksto āra gaisu. Tādējādi enerģija netiek pilnībā zaudēta, bet tiek izmantota atkārtoti. 

Bet kā tad ir vasarā? 

Gaisa apmaiņas iekārta darbojas vienādi vasarā un ziemā. Bet vasarā to izmanto dzesēšanai. Tādējādi vasarā, kad āra gaiss ir siltāks par ēkas gaisa temperatūru, ēkā esošais gaiss tiek izmantots nevis āra gaisa sildīšanai, kā tas tika darīts ziemā, bet gan tā dzesēšanai. Protams, šis princips darbojas tikai tik ilgi, kamēr gaiss ēkā ir vēsāks nekā āra gaiss. Pateicoties gaisa apmaiņai un karstuma nonākšanai telpās caur norobežojošajām konkstrukcijām, arī iekštelpu temperatūra sāk lēnām, bet stabili celties. Taču ventilācija ļauj aizkavēt šo pārkaršanu. 

Tātad, ko var darīt, lai to novērstu? 

 • Gaisa apmaiņas samazināšana

Lai temperatūra ēkā saglabātos pēc iespējas zemāka, jāsamazina ikdienas ventilācijas apjoms. Šeit var iestatīt gaisa apmaiņas darbības režīmu uz 1. līmeni vai pat uz prombūtnes (AWAY) līmeni (ja šāda līmeņa iestatīšana šajā ierīcē ir iespējama). Tas samazina siltuma padevi telpām līdz minimumam, t.i., izslēdziet augstāku līmeni no rīta, līdzko ārā kļūst silts. Kad vakarā kļūst vēsāks, ēkā jāievada maksimāli vēss gaiss, lai tā atkal atdziest. Šo vēso gaisu izmanto nākamajā dienā, lai atdzesētu āra gaisa temperatūru. Vienkāršākais veids ir izveidot atbilstošu laika programmu. 

 • Apvadkanāla lietošana / nakts dzesēšana

Lai palielinātu nakts dzesēšanas efektu, ierīces ir aprīkotas ar pilnībā automātisku integrētu apvadkanālu. Tas var izslēgt siltuma atgūšanu (rekuperāciju) un ļaut vēsam gaisam tieši naktī iekļūt ēkā. Bez šī apvadkanāla vēsākais gaiss, kas nāk no ārpuses, tiktu atkārtoti uzsildīts ar siltummaini, un siltāks gaiss ēkā. (Ziemas princips.) 

Vasarā ierīce šo apvedceļu atver pilnībā automātiski, tiklīdz ir radīti atbilstoši apstākļi un tam ir jēga. Šajā gadījumā vēsāks gaiss, kas nāk no ārpuses, tiek izvadīts gar siltummaini, tādējādi vairs nenotiek sildīšana. Kā jau aprakstīts iepriekš, ir svarīgi ēkā nodrošināt maksimālu vēsa gaisa daudzumu. Tas nozīmē palielināt gaisa plūsmu. Tāpēc šis princips ir tāds pats kā ventilācijai caur logu. Apvedceļa darbību var regulēt, iestatot iekārtas komforta temperatūru. 

 • zemes ģeotermālie siltummaiņi

Visu šo principu vēl vairāk atbalsta zemes ģeotermālais siltummainis ComfoFond-L. Tas izmanto pastāvīgo temperatūru zemē, lai atdzesētu silto āra gaisu. Ārējais gaiss tiek izvadīts caur ComfoFond-L siltummaini un, atkarībā no vides apstākļiem, tas tiek atdzesēts līdz pat 7-10 °C, pirms tas sasniedz ventilācijas iekārtu. Tāpat kā ar apvedceļu, ComfoFond-L automātiski ieslēgsies, ja iekārtas automātika izrēķinās tā nepieciešamību. 

Vēl viena ComfoFond priekšrocība ir fakts, ka to var izmantot arī āra gaisa priekšsildīšanai ziemā. Aukstais āra gaiss tiek uzsildīts, izmantojot zemes siltumu un tādējādi notiek papildu siltuma atgūšana. 

 • ComfoCool

ComfoCool ir līdzīgs ComfoFond-L. Taču gaisa dzesēšanai netiek izmantots zemes siltums, bet gan ierīcē ir integrēts siltumsūknis. Salīdzinot ar ComfoFond_L, tam ir vairākas tālejošas prasības. Lai ierīce darbotos efektīvi, ir nepieciešams ļoti liels gaisa daudzums, tāpēc šis modelis ir pieejams tikai ComfoAir Q600. Tā paša iemesla dēļ parasti nav iespējams aizstāt esošo mazāko modeli ar lielāku. Arī gaisa sadales sistēmai jābūt pielāgotai šiem lielajiem gaisa daudzumiem. Visām ieplūdes gaisa caurulēm jābūt izolētām tā, lai nerastos tvaika difūzijas caurlaidība. Optimālai dzesēšanas iekārtas darbībai ir nepieciešamas 10 atveres ieplūstošajam gaisam un 10 atveres nosūces gaisam, kas nodrošina gaisa plūsmu 400 m³/h nominālās ventilācijas gadījumā. 

 • Gaisa kondicionēšana

Principā ēkai var pievienot jebkuru gaisa kondicionieri. Tā kā tie darbojas tikai cirkulācijas režīmā, tie neietekmē ventilācijas režīmu. Taču gaisa kondicionētājus nevar pieslēgt ventilācijas iekārtai un līdz ar to nevar izmantot esošo gaisa sadales sistēmu. Tas var ietekmēt ventilācijas sistēmu un izraisīt kondensāta rašanos. 

Kopsavilkums: 

 • Gaisa kondicionētāja efektīvai darbībai nepieciešams ļoti liels gaisa daudzums (vismaz 5-10 gaisa apmaiņas stundā)
 • Lai gan iepriekš minētās iespējas nodrošina iespēju uzturēt komfortablu temperatūru ēkā, tās nevar salīdzināt ar gaisa kondicionieri.
 • Visos gadījumos ir jāņem vērā esošās ēkas īpašības. Pretējā gadījumā nepietiekams daudzums vēsa gaisa tiek ātri uzsildīts.
 • Tiešs ventilācijas iekārtas tehniskais „pieslēgums” gaisa kondicionierim nav iespējams.

Daudzi cilvēki uzskata, ka sauso gaisu telpās izraisa ventilācijas iekārta. Tomēr šis apgalvojums ir pareizs tikai nosacītā izteiksmē. 

Kad telpas gaiss ziemā izžūst, tas ir tīri fizisks process, un tas notiek arī tad, ja telpas tiek vēdinātas ar pilnīgi parastu logu, tieši to pierāda sekojošais piemērs. 

Mēs pieņemam, ka āra temperatūra ir 0°C un relatīvais mitrums 80%. 

Pie 0°C gaiss spēj absorbēt tikai 4,9 g/m³ ūdens. Tādējādi 80% atbilst 3,9 g/m³ ūdens. 

Apkārtējais gaiss ar temperatūru 0°C ēkā tiek uzsildīts līdz 20°C. 

Tomēr šajā 20° temperatūrā gaiss var absorbēt 17,2 g/m³ mitruma. 

Par cik āra gaisa mitrums paliek nemainīgs 3,9 g/m³, tad relatīvais mitrums ir 22,6%. 

Tātad, nav svarīgi, vai pa logu ielaidīsit svaigu gaisu vai ventilācijas iekārta to nogādās ēkā; abos gadījumos relatīvais mitrums samazināsies vienādā apmērā. 

Neskatoties uz to, ventilācijas iekārtas priekšrocība šeit ir tāda, ka aukstā āra gaisa sildīšana notiek tieši ventilācijas iekārtā (tādējādi ir minimāli siltuma zudumi), turklāt CO2 tiek nepārtraukti izvadīts. 

Vēdinot caur logu, aukstais gaiss iekļūst tieši telpā (ļoti lieli siltuma zudumi) un ēkā pastāvīgi uzkrājas CO2 daudzums, kā rezultātā gaiss kļūst slikts. 

Lai novērstu sausu gaisu, ir pieejamas šādas iespējas: 

 1. Entalpijas siltummaiņa uzstādīšana.

Entalpijas siltummainis savāc mājā radušos mitrumu un atdod to pieplūdes gaisam. Taču, ja mājā ir maz mitruma, piemēram, ja istabā ir maz augu vai izmantojiet dušu sporta zālē, arī atkārtoti izmantojamā mitruma daudzums ir neliels. Pieredze rāda, ka „normālas” mājas lietošanas laikā mitruma daudzums var palielināties vidēji par aptuveni 5-10%. Normāls mitruma līmenis ēkas iekšienē ziemā ir no 20% līdz 40% un vasarā no 30 līdz 70%. 

  

 1. Augu novietošana telpā.

Augi izdala mitrumu, kas padara tos noderīgus iekštelpu klimata attīstībai. 

 1. Gaisa apmaiņas samazināšana.

Ik pa laikam izmantojiet ierīci 1. darbības režīmā vai pat prombūtnes režīmā (ja šāds iestatījums ir iespējams ar šo ierīci). Tas nodrošina, ka mitrais gaiss ēkā uzturēsies ilgāku laiku. Kā likums, tas pieļauj arī zināmu mitruma līmeņa paaugstināšanos. To var ērti organizēt, programmējot laika programmas. 

 1. Papildu gaisa mitrinātāja izmantošana

Mitrinātājs izvada mitrumu gaisā. Tas var būt īpaši noderīgi ziemā, kad laikapstākļi un iekštelpu apkures sistēmas var padarīt gaisu sausu, kas savukārt sausina acis, degunu, lūpas un ādu. Izmantojot mitrinātāju ar entalpijas siltummaini – mājā radušos mitrumu varētu atgūt ap 70%. 

Mēs esam šeit, lai palīdzētu!

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par mūsu produktiem un risinājumiem, ierakstiet tos šeit un mēs sazināsimies ar Jums.