Privātuma nosacījumi

Spēkā no 18.05.2018.

Privātuma nosacījumi regulē personas datu apstrādi un sīkdatņu izmantošanu “Zehnder Baltics” OÜ (turpmāk tekstā ”Zehnder Baltics”) mājaslapā https://zehnder.lv (turpmāk tekstā mājaslapa).

TERMINI

Personas datu apstrāde ir jebkāda darbība, kas tiek veikta ar mājaslapas lietotāja (turpmāk tekstā lietotājs) personas datiem – datu vākšana, apstrādāšana, saglabāšana, labošana vai dzēšana.
Lietotāji ir visas personas, kuras apmeklē mājaslapu vai nodod informāciju uzņēmumam “Zehnder Baltics”. Piemēram, jaunumu lasīšanas, preču pasūtīšanas vai sazināšanās ar “Zehnder Baltics” ar e-pasta starpniecību laikā.
Preces ir visas preces, kuras piedāvā “Zehnder Baltics”.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Lietojot mājaslapu, lietotājs dod piekrišanu savu datu apstrādei saskaņā ar šiem privātuma nosacījumiem.
Ar mājaslapas starpniecību “Zehnder Baltics” vāc šādus personas datus sekojošos veidos:

 • lietotāja e-pasta adrese – lietotājam nosūtot e-pasta vēstuli vai pieprasot piedāvājumu;
 • lietotāja vārds, tālrunis un e-pasta adrese – lietotājam pieprasot informāciju vai piedāvājumu;
 • mājaslapas apmeklējuma statistika – ar “Google Analytics” starpniecību.

Lietojot mājaslapu un/vai iesniedzot personas datus uzņēmumam “Zehnder Baltics”, jūs apzināties un piekrītat, ka jūsu personas dati var tikt apstrādāti saskaņā ar šiem privātuma nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem privātuma nosacījumiem, tad “Zehnder Baltics” iesaka jums mājaslapu neizmantot un nekādus savus personas datus neiesniegt.

PERSONAS DATU IZMANTOŠANA

“Zehnder Baltics” izmanto personas datus, lai atbildētu uz lietotāju iesniegtiem pieprasījumiem, lai nosūtītu piedāvājumus, kā arī saziņai un rēķinu nosūtīšanai.
“Zehnder Baltics” izmanto mājaslapas apmeklējuma statistiku, lai uzlabotu lietotāju pieredzi, izmantojot mājaslapu, un lai nodrošinātu efektīvāku mārketingu.
Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu apstrādāšanu, izņemot gadījumā, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Trešā persona ir “Zehnder Baltics” līgumiskais partneris, kas apstrādā personas datus un ar kura preces vai pakalpojuma palīdzību “Zehnder Baltics” piedāvā lietotājam preces un pakalpojumus.
Ikdienā “Zehnder Baltics” izmanto trešās personas, kas piedāvā:

 • e-pastu nosūtīšanas un administrēšanas sistēmu;
 • mājaslapas hostingu;
 • mājaslapas izmantošanas statistikas analīzi;
 • sociālo mediju izmantošanu un sociālo mediju statistikas analīzi;
 • grāmatvedības programmas izmantošanu.

Līdzās iepriekšējā punktā minētajām trešajām personām “Zehnder Baltics” nosūta lietotāja personas datus arī sadarbības partneriem. Tas tiek darīts tikai tādā apmērā, kas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai un preču pārdošanai lietotājam.
“Zehnder Baltics” mājaslapa var saturēt saites uz citu uzņēmumu mājaslapām un pakalpojumiem, kuriem ir sava privātuma politika, un/vai jūsu ierīcē instalētie trešo personu pakalpojumi var pieļaut piekļuvi jūsu ierīcē esošajai informācijai. “Zehnder Baltics” iesaka jums rūpīgi izlasīt šo trešo personu privātumu politikas. “Zehnder Baltics” neatbild par šo trešo personu, kuras sniedz pakalpojumus, privātuma nosacījumiem un saturu.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA UN DROŠĪBA

“Zehnder Baltics” saglabā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa izpildei vai saskaņā ar likumā noteikto. Piemēram, grāmatvedības dati tiek saglabāti 7 gadus, skaitot no saimnieciskā gada beigām.
“Zehnder Baltics” veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus. Piekļuve personas datu grozīšanai un apstrādei ir vienīgi tam pilnvarotām personām; visu lietotāju personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.

LIETOTĀJA TIESĪBAS

Lietotājam jebkurā laikā ir tiesības:

 • prasīt piekļuvi saviem datiem;
 • prasīt personas datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ievērojot likumā noteiktus nosacījumus;
 • prasīt personas datu apstrādāšanas ierobežošanu;
 • prasīt personas datu pārsūtīšanu.

Savu tiesību izmantošanai lietotājam ir jānosūta atbilstoša satura pieteikums uz e-pasta adresi info.baltics@zehndergroup.com.
Lai ierobežotu sīkdatņu izmantošanu, lietotājs var veikt atbilstošas izmaiņas sava interneta pārlūka iestatījumos.
Ja lietotājs uzskata, ka viņa tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir pārkāptas, viņam ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā.

SĪKDATNES

“Zehnder Baltics” mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes ar mērķi nodrošināt lietotājiem labāku pieredzi, izmantojot mājaslapu, lai nodrošinātu efektīvāku mārketingu, kā arī lietošanas statistikas vākšanai.
Izmantojot “Zehnder Baltics” mājaslapu, lietotājs piekrīt sīkdatņu lietošanai šajos nosacījumos paredzētajā veidā.
Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru interneta pārlūks automātiski saglabā lietotāja ierīcē. Sīkdatnes var būt radījuši dažādi pakalpojumu sniedzēji, piemēram, “Google”. Sīkdatņu faili datoram nav bīstami.

Ir divu veidu sīkdatnes:

 1. Pastāvīgās sīkdatnes, kas saglabājas lietotāja datorā esošajā sīkdatņu failā pastāvīgi. Šādas sīkdatnes tiek, piemēram, izmantotas, lai atpazītu lietotāju, apmeklējot mājaslapu atkārtoti, kā arī lai pielāgotu mājaslapas saturu atbilstoši lietotāja vajadzībām, vai arī statistisko datu vākšanai.
 2. Seansa sīkdatnes ir īslaicīgas un pazūd, tiklīdz lietotājs ir pametis mājaslapu vai aizvēris interneta pārlūkprogrammu. Seansa sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu noteiktas mājaslapas funkcijas, piemēram, pakalpojuma vai preces pieprasīšanai u.tml.

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai vāktu informāciju par to, kā mājaslapa tiek lietota, lai būtu iespējams to padarīt personīgāku un lietotājiem draudzīgāku. Līdzās tam sīkdatnes palīdz vākt statistiku par lietotājiem, kas ļauj mērīt un uzlabot mājaslapas darbību, kā arī iegūt datus efektīva mārketinga veikšanai.
Tiek uzskatīts, ka lietotājs ir piekritis sīkdatnēm, ja viņa interneta pārlūka iestatījumos sīkdatnes ir atļautas. Bieži vien interneta pārlūkprogrammas pieļauj sīkdatņu failu saglabāšanu ierīcē. Mainot sava interneta pārlūka iestatījumus, lietotājs var aizliegt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē vai arī tās izdzēst.  Ja sīkdatnes netiek izmantotas, tad var rasties grūtības ar mājaslapas lietošanu. Norādījumus par to, kā izdzēst sīkdatnes un veikt iestatījumus, var atrast, piemēram, šeit: Chrome, Internet Explorer.
Lietošanas statistikas vākšanai “Zehnder Baltics” izmanto “Google Analytics” pakalpojumus, vācot datus par apmeklētajām apakšlapām, apmeklējuma laiku, apmeklējumu skaitu, izmantotajām ierīcēm, kanāliem, caur kuriem lietotājs nokļuvis mājaslapā, kā arī cita veida statistiku.
“Google Analytics” var vākt ziņas par lietotāju aktivitāti arī bez sīkdatņu failu palīdzības. Lai “Google Analytics” nevarētu datus izmantot, lietotājs var savā ierīcē uzinstalēt aplikāciju, kas bloķē “Google Analytics”: pārlūkprogrammas paplašinājums “Google Analytics” bloķēšanai.

PRIVĀTUMA NOSACĪJUMU GROZĪŠANA

“Zehnder Baltics” patur sev tiesības vienpusīgi bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt privātuma nosacījumus, lai nodrošinātu to atbilstību likumdošanai. Privātumu nosacījumu jaunākā versija ir vienmēr pieejama mājaslapā.
Jebkādu ar privātuma nosacījumiem un datu apstrādi saistītu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info.baltics@zehndergroup.com .

Mēs esam šeit, lai palīdzētu!

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par mūsu produktiem un risinājumiem, ierakstiet tos šeit un mēs sazināsimies ar Jums.