Ventilācijas iekārtas – atlases un uzstādīšanas kļūdas

Pareizi izvēlēta, izbūvēta, projektēta un konfigurēta ventilācijas sistēma nodrošina veselīgu un komfortablu iekštelpu klimatu, kā arī novērš liekā mitruma veidošanos. Ja šajā procesā kaut kas noiet greizi, tad tā rezultātā var palielināties enerģijas patēriņš, pieaugt troksnis, vai arī ierīce var nedarboties, kā nākas. Kādas ir visizplatītākās kļūdas ventilācijas sistēmas izvēlē un konfigurēšanā un kā no tām izvairīties?

Nepareizi izvēlētas ventilācijas iekārtas

Bieži vien tiek izvēlēts ventilācijas agregāts ar pārāk mazu jaudu, kas rada lieku troksni un palielina enerģijas patēriņu. Ir jāatceras, ka produktivitāte (gaisa plūsmas ātrums) nav vienīgais kritērijs, pēc kura izvēlēties agregātu, ir jārēķinās arī ar gaisa sadales sistēmas spiediena zudumu. Gaisa plūsmas ātrums kopā ar nepieciešamo spiedienu sniedz ēkas ventilācijas sistēmas aprēķināto darba punktu, kuram, salīdzinot ar agregāta maksimālo veiktspēju, jāiekļaujas 50-75% amplitūdā (var būt izņēmumi, taču šādā gadījumā risinājumu vajadzētu pārbaudīt kompetentam projektētājam). Vadoties pēc šāda atlases kritērija, ventilācijas agregāts lielāko daļu laika strādā ar iespējami vislabāko efektivitāti, turklāt tajā pašā laikā nepieciešamības gadījumā gaisa apmaiņu ir iespējams īslaicīgi pastiprināt.

Ziemeļu klimatā vissvarīgākā ventilācijas agregāta īpašība ir energoefektivitāte. Ventilācijas iekārtā enerģiju patērē ventilatori un papildu sildelementi. Ventilatoru energoefektivitāti atspoguļo ventilatoru elektriskā jauda jeb īsumā SFP (specific fan power), kas rāda, cik daudz elektriskās jaudas (kW) ir nepieciešams, lai pārvietotu vienu gaisa vienību vienas sekundes laikā. Katram darba punktam atbilst noteikta SFP vērtība, tāpēc ir svarīgi vadīties tikai pēc konkrētās sistēmas darba punkta vērtības, nevis pēc reklāmas brošūrās sniegtajiem krāsainajiem skaitļiem.
Ventilācijas iekārtām ar siltuma atguvi gaisa apmaiņas gaitā ir jātaupa siltuma enerģija. Siltuma atgūšanas spēja un kausēšanas procesi nosaka reālo ietaupīto apkures enerģiju.

Rotējošais vai plākšņveida siltummainis?

Šobrīd tirgū ir pieejami divi siltummaiņu veidi – plākšņu un rotējošie. Rotējošā siltummaiņa priekšrocība ir efektivitāte, taču tajā daļēji sajaucas ieplūdes un nosūces gaiss, tāpēc ēkā var atkārtoti iekļūt nepatīkamas smakas. Tāpat arī, lai rotējošais siltummainis darbotos, tam ir jāgriežas, kas risinājumu no fiziskā viedokļa padara neērtu, turklāt katra kustošā daļa ir potenciāls bojājumu avots. Plākšņveida siltummainis mūsu klimata zonā spēj nodrošināt ļoti labu siltuma atguvi lielākajā daļā no apkures perioda (~ 90% ) pie āra temperatūras +5 līdz –5 °C (labāku iekārtu gadījumā ilgāk nekā 90% no apkures perioda), tajā pašā laikā pilnībā nošķirot ieplūdes un nosūces gaisu.

Pie zemākām āra temperatūrām rotējošajam siltummainim ir nepieciešama enerģija ieplūstošā gaisa pēcsildīšanai, bet plākšņveida siltummainim – papildu enerģija, lai novērstu siltummaiņa sasalšanu. Privātmājām un daudzdzīvokļu namiem parasti vislabāk ir piemērots ventilācijas agregāts ar plākšņveida siltummaini. Daudzdzīvokļu nama centrālā ventilācijas agregāta gadījumā plākšņveida siltummaiņa izmantošana ir vienīgais iespējamais siltuma atgūšanas veids. Šobrīd jau ir pieejami arī no speciālas nanomembrānas gatavoti tā sauktie entalpijas tipa siltummaiņi ar mitruma atguvi, kas ir ievērojami izturīgāki pret salu un ļauj novērst iekštelpu gaisa sausumu ziemā.

Kļūdas gaisa sadales sistēmas komplektēšanā

Arī viskvalitatīvākā ventilācijas iekārta, kura izvēlēta pareizi, var zaudēt efektivitāti, ja gaisa sadales sistēma ir salikta neprofesionāli. Ventilācijas sistēma ir viens veselums, kas ietver ventilācijas agregātu un gaisa sadales cauruļvadus, kā arī trokšņa slāpētājus, regulējošos elementus, noslēgelementus (difuzorus/režģus) un ārējos pieslēgumus. Ja gaisa sadales sistēma ir nepareizi salikta vai projektēta, tad ventilācijas sistēma var radīt nepatīkamu troksni, kā arī lieku elektroenerģijas patēriņu pārmērīgas gaisa pretestības dēļ. Vienmēr būtu nepieciešams ventilācijas sistēmas projekts, pēc kura vēlāk ir iespējams viegli pārbaudīt būvētāja darbu.

Pēdējos gados aizvien vairāk ir izplatīti pilnie risinājumi ar plastmasas elastīgajiem kanāliem (agregāts, cauruļvadi, noslēgelementi, trokšņa slāpētāji), kas veidoti, balstoties uz viena ražotāja standarta komplektiem. Šādu risinājumu gadījumā ir mazāks uzstādīšanas un projektēšanas risks. Tāpat arī elastīgo plastmasas gaisa sadales sistēmu uzstādīšana ir vienkāršāka un ātrāka, kā arī rezultāts ir higiēniskāks (pateicoties antistatiskajai netīrumus atgrūdošajai iekšējai virsmai).

Nepareizi izvēlēti trokšņa slāpētāji

Trokšņa slāpētāji ir jebkuras ventilācijas sistēmas daļa un ir domāti ventilācijas agregāta ventilatoru radītā trokšņa apslāpēšanai, tāpat tie novērš skaņas pārnešanu no vienas telpas uz citu pa ventilācijas kanāliem. Nereti projektā tiek izvēlēts cits ventilācijas agregāts, bet trokšņa slāpētāji tiek atstāti nemainīti vai, vēl ļaunāk, trokšņa slāpētāji tiek apmainīti, nepārbaudot, vai tie ir piemēroti atbilstošajam risinājumam.

Agregāta darba punktam piemēroti trokšņa slāpētāji tiek izraudzīti atbilstoši trokšņa īpašībām attiecīgajā punktā. Katrs trokšņa slāpētājs apslāpē atšķirīgas frekvences skaņas atšķirīgi. Tas nozīmē, ka vienmēr ir jāpārbauda, vai ar konkrēto trokšņa slāpētāju attiecīgajā ventilācijas agregāta darba punktā pietiek.
Lai izvairītos no iespējamām problēmām, vienmēr ir prātīgi ļaut projektētājam pārbaudīt jebkuru izmaiņu atbilstību projektam.

Lai izvairītos no skaņas pārnešanas starp telpām, vislabāk ir šādu iespēju izslēgt jau plānošanas etapā. Piemēram, kolektoru sistēmas gadījumā, izmantojot plastmasa elastīgos kanālus, katru ieplūdes vai nosūces punktu apkalpo atsevišķs kanāls, tādējādi jau pašā sākumā novēršot skaņas pārnešanu starp telpām.

Nepareiza konfigurācija

Pēc ventilācijas sistēmas izbūves vienmēr ir jāiestata sistēmas gaisa plūsmas ātrums. Īsāk sakot, tas nozīmē to, ka pie katra difuzora vai režģa tiek saskaņota sistēmas gaisa pretestība, mainot projektam atbilstošo gaisa plūsmu. Ir izplatīta kļūdaina iestatīšanas loģika, kad abi ventilācijas iekārtas ventilatori tiek ieslēgti, piemēram, ar 70% / 70% ātrumu un difuzori tiek regulēti tik ilgi, kamēr ir panākts vēlamais gaisa plūsmas ātrums gan pie ieplūdes, gan nosūces. Gandrīz nekad sistēmas ieplūdes un nosūces cauruļvadā nav precīzi vienāda gaisa pretestība. Tāpēc ir svarīgi, lai abi cauruļvadi tiktu uzlūkoti atsevišķi un nepieciešamības gadījumā arī iekārtas ventilatori tiktu regulēti atšķirīgi (lielākā daļa mūsdienu ventilācijas ierīču to arī pieļauj). Par nepareizu iestatījumu liecina pārlieks troksnis un pārmērīgs elektroenerģijas patēriņš. Piemēram, lielā daļā gadījumu sistēmas īsākie atzari dod “svilpojošu” skaņu.

Jāatzīst, ka vienkāršākie risinājumi bieži vien ir arī tie labākie. Piemēram, kolektoru sistēmas gadījumā, izmantojot plastmasa elastīgos kanālus, sistēmu ir daudz vienkāršāk iestatīt nekā tādu sistēmu gadījumā, kurās ir izmantota spirālveida cauruļu sistēma ar galveno kanālu un no tā atzarojošiem sadales kanāliem, jo spiediens cauruļvados sadalās vienmērīgāk.

Trūkstoša vai nepietiekama izolācija

Ventilācijas iekārtām, kurām ir siltuma atguves iespēja, noteikti ir nepieciešama ārējo pieslēgumu jeb ieplūdes un nosūces cauruļvadu siltumizolācija. Ja cauruļvadi nav izolēti, tad ziemā uz iekštelpās esošajām caurulēm veidojas kondensāts. Problēmas ar kondensātu var rasties arī tad, ja izolācijas savienojumi nav pietiekami blīvi (ūdens tvaiki saskaras ar auksto caurules virsmu).
Vienkāršākais veids, kā izvairīties no problēmām, ir izmantot tā saucamās izolācijas caurules. Šādā gadījumā caurules elementi ir jau gatavoti no izolācijas materiāla, un caurulēm vairs nav nepieciešama papildu izolācija. Tāpat arī šāda veida cauruļvadus ir daudz vieglāk uzstādīt, jo savienojumiem nav nepieciešamas kniedes.

Uzticieties speciālistiem

Lai izvairītos no kļūdām, tā vietā lai lasītu forumus un meklētu palīdzību Google meklētājā, visdrošāk ir vaicāt padomu speciālistiem. Jebkāds priekšdarbs, protams, nāk tikai par labu, taču pieredze liecina, ka katra mājokļa vajadzības ir atšķirīgas un risinājumi, kas ir piemēroti vienā gadījumā, var nederēt citos gadījumos. Vairāk par ventilācijas sistēmām lasiet šeit intelivent.ee, vai arī droši jautājiet mums.

.

Mēs esam šeit, lai palīdzētu!

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par mūsu produktiem un risinājumiem, ierakstiet tos šeit un mēs sazināsimies ar Jums.