Ventilācijas sistēma – kā izvēlēties un ko ievērot?

Mēs varam droši teikt, ka ventilācijas sistēma ir nepieciešama visās mūsdienu dzīvojamajās ēkās.
Ventilācijas sistēmas (svaigā gaisa vārsti), kurām nav siltuma atgūšanas iespējas, neatbilst mūsdienu energoefektivitātes prasībām.

Kādu siltuma atgūšanas veidu izvēlēties?

Ventilācijas sistēmām ir sekojoši siltuma atgūšanas veidi :

  • plākšņveida siltummaiņi
  • rotora tipa siltummaiņi
  • entalpijas plākšņveida siltummaiņi

Ventilācijas iekārtas ar plākšņveida siltummaini nodrošina lielāku siltuma atguvi pie mūsu klimatam raksturīgās vidējās ziemas temperatūras (+10…-5*C). Pie zemākām āra gaisa temperatūrām ir nepieciešams īstenot pretsala pasākumus (priekšsildīšanas kalorifers, pieplūdes gaisa plūsmas samazināšana).
Ventilācijas iekārtām, kurām ir plākšņveida siltummainis ar lielu siltuma atguves spēju, nav nepieciešama pēcsildīšanas iespēja.
Ventilācijas iekārtām ar rotora tipa siltummaini ir nedaudz mazāka siltuma atguves spēja, taču tās prasa mazāk enerģijas sala aizsardzībai.
Tā kā siltuma atguves spēja ir mazāka, tad šajā gadījumā ir nepieciešama pieplūdes gaisa sildīšana.
Rotora tipa siltummainī daļēji sajaucas pieplūdes un nosūces gaisa plūsma, tāpēc daudzdzīvokļu namos nav atļauts veikt vairāku dzīvokļu ventilēšanu ar vienu un to pašu agregātu. Rotora tipa siltummainis spēj daļēji atgūt nosūces gaisā esošo mitrumu, novadot to pieplūdes gaisam.
Tā kā rotora tipa siltummaiņa efektivitāte ir lielā mērā atkarīga no siltummaiņa rotācijas vadības (detaļas atrodas nepārtrauktā kustībā), tad, lai nodrošinātu pēc iespējas ilgāku iekārtu darba mūžu, ir svarīgi izmantot vienīgi kvalitatīvus ražotāju agregātus.

Entalpijas siltummainis jeb plākšņveida siltummainis ar mitruma atgūšanu pēc savas būtības ir plastmasas plākšņveida siltummainis, kura „plāksnes” ir gatavotas no speciālas nanomembrānas. Membrānas struktūra ir veidota tā, lai tikai ūdens tvaika molekulu izmēra savienojumi varētu pārvietoties no vienas membrānas puses uz otru. Kā vienkāršu analoģiju var minēt kvalitatīvu slēpošanas vējjaku – ūdens tvaiks cauri audumam var izkļūt laukā, bet lietus jakas iekšpusē iekļūt nevar.

  • Entalpijas siltummainī ir apvienotas rotora tipa siltummaiņa un plākšņveida siltummaiņa pozitīvās īpašības.
  • Entalpijas siltummainis ir ar augstu siltuma atguves spēju, kā arī tajā pašā laikā tas ir izturīgs pret salu (pateicoties mitruma atguvei, būtiski samazinās sasalšanas risks).
  • Entalpijas siltummainis novērš garajos ziemas mēnešos pārmērīgu gaisa sausumu iekštelpās, tajā pašā laikā nodrošinot to, lai pieplūdes un nosūces gaisa plūsmas būtu stingri nošķirtas viena no otras.

Vai izvēlēties centralizēto vai decentralizēto ventilācijas sistēmu?

Ventilācijas sistēmas var iedalīt centralizētajās un decentralizētajās sistēmās.

Centralizētās gaisa sadales gadījumā visās ēkas telpās gaisa apmaiņa tiek nodrošināta ar centrālo ventilācijas agregātu un cauruļvadu.

Decentralizētās gaisa sadales gadījumā dažādās telpās tiek uzstādīti atsevišķi lokāli ventilācijas agregāti.

Cauruļvadi nav nepieciešami.

Šis risinājums parasti tiek izmantots esošo ēku (daļējas) rekonstrukcijas gadījumā. Salīdzinot ar centrālo sistēmu, šeit ir mazāks gaisa plūsmas apjoms un lielāks trokšņu līmenis.

Kādu gaisa sadales sistēmu izvēlēties?

Centrālās gaisa sadales sistēmas gadījumā mūsdienās ir iespējams izvēlēties starp parastajiem metāla un higiēniskās plastmasas gaisa kanāliem.
Metāla gaisa kanālu (spirālveida velmētā skārda kanālu) galvenais trūkums ir higiēnas nodrošināšana cauruļvados. Metāla virsma (rievas, pats metāls, korozija vai oksidēšanās), kā arī viedgabalu savienojumi (kniedes, skrūves) ir tās vietas, aiz kurām aizķeras netīrumi. Tikko no rūpnīcas saņemto metāla kanālu iekšējā virsma bieži vien ir eļļaina, kas vēl vairāk veicina putekļu un netīrumu pielipšanu.
Tīrot metāla kanālus, nav iespējams nodrošināt gaisa sadales sistēmas higiēnu, tāpēc mūsdienu dzīvojamajās ēkās būtu prātīgi izvēlēties plastmasas gaisa sadales sistēmu.
Lokanajiem, no kompozītmateriāla ražotajiem gaisa kanāliem lielākoties ir higiēniska un antistatiska iekšējā virsma, kas novērš netīrumu uzkrāšanos gaisa kanālu iekšpusē.  Tāpat arī lokano gaisa kanālu sistēmas montāža, salīdzinot ar metāla gaisa kanāliem, ir atšķirīga. Metāla gaisa kanālu gadījumā maģistrālie gaisa vadi iet cauri vairākām telpām; lai novērstu skaņas izplatīšanos un gaisa plūsmas troksni, ir nepieciešama rūpīga plānošana un papildu trokšņa slāpētāji.
Lokanie plastmasas gaisa kanāli tiek veidoti kolektora sistēmā. No katra pieplūdes un nosūces punkta atiet atsevišķs kanāls, tādējādi novēršot trokšņa izplatību cauruļvados. Turklāt kolektora sistēmu ir vieglāk projektēt, izveidot un iestatīt.
Kvalitatīvos plastmasas gaisa kanālus ir iespējams uzstādīt, piemēram, betona lējumā, grīdas apkures apakšējā siltinājuma slānī, vai arī ēkas ārējā siltinājuma slānī.

Iepazīstieties tuvāk ar gaisa sadales sistēmas produktiem ŠEIT.

Trokšņa slāpēšana

Trokšņa slāpētājs ir katras ventilācijas sistēmas neatņemama daļa.
Ventilācijas sistēmām, kurām ir metāla gaisa kanāli, trokšņa slāpētājs ir nepieciešams maģistrālajos cauruļvados, lai slāpētu iekārtas radīto troksni, kā arī starp visām telpām, lai novērstu telpas skaņu pārvadīšanu pa gaisa kanāliem.
Plastmasas kanālu gadījumā trokšņa slāpētājs ir nepieciešams vienīgi iekārtas trokšņa slāpēšanai. Ir iespējams izmantot arī tā sauktos „divi vienā” kolektora-trokšņa slāpētājus. Vēl ir iespējams nepieciešamības gadījumā pievienot papildu trokšņa slāpētājus pie kolektora skapjiem.
Iekārtas trokšņa slāpētāji tiek izvēlēti, salīdzinot konkrētā punkta iekārtas skaņas īpašības un atbilstošos slāpētāja rādītājus.

Beigu elementi un konfigurācija

Ventilācijas sistēmas pieplūdes un nosūces punktos gaisa kanāli tiek noslēgti ar difuzoriem vai režģiem.
Vienkāršāku sistēmu gadījumā pietiek ar to, ja tiek noregulēts difuzoru atvērums. Nepatīkama trokšņa vai nepietiekama gaisa sadales gadījumā ir nepieciešams izmantot regulējošos vārstus (metāla gaisa kanālu gadījumā, ja paredzēts sistēmā) vai gaisa plūsmas ierobežotājus kolektora skapjos (plastmasas lokano gaisa kanālu gadījumā).
Pēc pieplūdes un nosūces gaisa plūsmas konfigurēšanas rezultāti atbilstoši projektam tiek ierakstīti protokolā un atspoguļoti atbilstošā rasējumā.

Mēs esam šeit, lai palīdzētu!

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par mūsu produktiem un risinājumiem, ierakstiet tos šeit un mēs sazināsimies ar Jums.